Mì Soba - Món mì vang danh khắp Nhật Bản

/
Bên cạnh mì Ramen, mì Udon nổi danh khắp Nhật Bản…